SVENSKA   |   ENGLISH   |   中文

CHECK POINT CHINA
HJÄLPER DIG TILL
KINESISK PRODUKTION
MED SVENSK KVALITET
Att göra inköp i Kina har alla möjligheter att bli en riktigt god affär. Möjligheten att reducera kostnader och förbättra lönsamheten får dock inte skymma det faktum att det också smyger sig in riskmoment. Missförstånd och kvalitetsbrister kan dyka upp även där man minst av allt förväntar det. De språkliga och kulturella skillnaderna kan vara nog så svåra att överbrygga och det geografiska avståndet mångdubblar insatsen.

 
 
VANLIGA FELKÄLLOR

• Brister i förfrågan
• Brister i ritningsunderlag
• Produktionsfel
• Avvikelse i montering
• Bristande slutkontroller
• Dålig emballering
• Leveransförseningar
Check Point China är en kvalitetsexpert med fokus på kinesisk produktion. Med mångårig erfarenhet hjälper vi företag att minimera affärsrisker, säkerställa kvalitet och utveckla systemproduktion. Vi gör det med hjälp av Kinaerfarna medarbetare i Nässjö, och med svenskutbildad personal i våra anläggningar i Kina. Tillsammans minskar vi alla slags avstånd mellan dig och Kina.
SÅ HÄR KVALI-
TETSSÄKRAR VI

DIN KINESISKA
PRODUKTION
Granskning, justering och översättning av
ritnings- och specifikationsunderlag

Kvalitetssäkring enligt ISO/TS 16949

Kontroll och validering av utfall i prototyp-
och förserieproduktion

Stickprovskontroll och/eller allkontroll under
serieproduktion

Funktionstest och kvalitetskontroller innan leverans

Anpassning av leveranser och logistikoptimering